KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-05A

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, čelična sačma, el.korund,al.oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 x 850 x 1700 mm

KP-05A namenjena je za peskarenje komadnih mašinskih delova (ramena, spona, lamela, felni) blokova motora, elektro motora, pumpi za vodu, vodomera, matiranje komadnog stakla (čaša, flaša, pepeljara), delova od keramike (šolje), granita i komadnog drveta. Komora poseduje mogućnost protočnog peskarenja profila i cevi prečnika do ø 120 mm.


Sastavni delovi:
- dimenzije komore 850 x 850 x 1000
- pištolj za peskarenje sa keramičkom mlaznicom
- stalak za pištolj
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komora
- filter za prašinu sa taložnikom
- platforma za prihvat radnih komada sa okretnim stolom prečnika ø 700 mm
- rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvor za ruke sa ugrađenim rukavicama
- pneumatski nožni prekidač
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- bočno su jedna vrata


Napomena: Komora se može izvesti u drugim varijantama.