KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-06

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, čelična sačma, el.korund,al.oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 1200 x 1800 mm

KP-06 namenjena je za peskarenje mašinskih delova većih dimenzija kao i za blokove motora, komadnih mašinskih delova i komadnog stakla kao i protočno peskarenje cevi i profila prečnika do ø120 mm.


Sastavni delovi:
- dimenzije komore 1200 x 850 x 1000 mm
- pištolj za peskarenje sa keramičkom mlaznicom
- rešetke za prihvat radnih komada-platforma
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvor za ruke sa ugrađenim rukavicama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- bočno su jedna vrata