KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-06L POLUAUTOMATSKA

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3000 - 4000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund,al.oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 850 x 1700 mm

KP-06L je komorna peskara namenjena za protočno poluatomatsko peskarenje betonskog gvoždja i cevi od ø12 do ø34 dužine 6metara, kao i za pojedinačno peskarenje komadnih delova.


Sastavni delovi:
- Dva pištolja i dve glave za peskarenje postavljeni pod uglom od 90° u odnosu na osu šipke-cevi
- Podesivi stalak za pištolje i glave
- Rešetke zas prihvat komadnih delova
- Osvetljenje komore
- Turbina za otprašivanje komore
- Filter za prašinu sa taložnikom
- Rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
- Otvor za ruke sa gumenim spojkama
- Sa bočnih strana komore otvori za šipke (cevi) sa gumenim spojkama
- Otvor za posmatranje sa duplim staklom
- Bočno su jedna vrata
- Dva prihvatna rama po 1,5m levo od komore i dva desno od komore za prihvat šipki od 6metara
- Prihvatni (podesivi) valjak u komori
- Slavine za vazduh posebno za svaki pištolj i glavu i centralna slavina pomoću koje se aktiviraju sva četiri radna mesta
- Dimenzije radnog prostora u komori je 1040 x 790 x 1000 mm