KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-06T

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000 lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . .kvarcni pesak, čelična sačma, el.korund, aluminijum-oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1200 x 850 x 1800 mm

KP-06T namenjena je za peskarenje ramova za bicikle-trenažere, peskarenje komadnih mašinskih delova kao i peskarenje blokova motora i elektormotora, zatim peskarenje komadnog stakla (čaša, flaša, pepeljara i dr.), granita i komadnog drveta. Komora poseduje mogućnost protočnog peskarenja profila i cevi prečnika do ø120 mm.


Sastavni delovi
- dimenzije komore 1200 X 850 X 1800mm
- rešetke za prihvat radnih komada sa klizećom platformom
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvor za ruke sa ugrađenim rukavicama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- specijalni nosač radnih komada sa klizačima van komore i u komori
- bočno su jedna vrata

<