KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-3000

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2x150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 750 lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, čelična sačma, el.korund,al.oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850 x 2000 x 2000 mm

KP-3000 namenjena je za peskarenje komadnih mašinskih delova većih dimenzija kao za blokove motora, ramove i za protočno peskarenje cevi i profila preseka 400 x 400. Komora je opremljena sa dva radna mesta koja mogu raditi istovremeno ili odvojeno.


Sastavni delovi:
- dimenzije komore 2000 x 850 x 2000 mm
- dva pištolja za peskarenje sa keramičkom mlaznicom
- rešetke za prihvat radnih komada-platforma
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- rezervoari za pesak (2 kom) sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvori za ruke sa ugrađenim rukavicama (2 radna mesta)
- otvori za posmatranje sa duplim staklom
- sa obe strane su vrata (850 x 1000)
- u bočna vrata su ugrađena manja vrata 500 x 500 sa gumenim spojkama