KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KP-3700

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2x150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 750 ili 4 x 750 lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, čelična sačma
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .550 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2300 x 1800 x 1700 mm

KP-3700 namenjena je za peskarenje ramova, profila, glomaznih metalnih konstrukcija jer je opremljena sa dva pištolja za peskarenje i više radnih mesta sa svih strana komore. Umesto dva radna mesta moguće je ovu komoru opremiti sa četiri pištolja koji mogu raditi istovremeno ili pojedinačno.


Sastavni delovi:
- dimenzije komore 1800 x 2300 x 1000mm
- dva pištolja za peskarenje sa keramičkom mlaznicom
- rešetke za prihvat radnog komada-platforma
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- rezervoari za pesak (2 kom.) sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvori za rke sa ugrađenim rukavicama (4÷6 radna mesta)
- sa obe bočne strane su dvodelna vrata (1800 x 1000 mm)