KOMORNA PESKARA INJEKTORSKA KPS-10A

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000 lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, aluminijum-oksid
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 kg
  • dimenzija prihvatnih ramova van komore sa obe strane. . .1500 x 1500 mm (po strani)
  • dimenzije prihvatnog rama u komori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 x 1000 mm
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850 x 850 x 1800 mm

KPS-10A namenjena je za peskarenje odnosno matiranje ravnog stakla kao I table stakla dimenzije 2000 x 2000 i veće. U komori moguće je peskariti i manje komade ravnog stakla i komadnog stakla (čaše, flaše, pepeljare, šolje i dr.).


Sastavni delovi
- dimenzija komore 850 x 850 x 1200
- pištolj za peskarenje sa keramičkom mlaznicom
- rešetke za prihvat radnih komada-platforma
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- rezervoar za pesak sa šiberom za brzu zamenu peska
- otvor za ruke sa gumenim spojkama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- prihvatni ram sa točkićima za table stakla levo od komore (ulaz table)
- prihvatni ram sa točkićima za table stakla u komori
- prihvatni ram sa točkićima za table stakla desno od komore (izlaz iz komore)
- bočno su jedna vrataNapomena:
Moguće varijante komornih peskara
KPS-10AR - poluautomatska peskara
KPS-10AU - automatska peskara