KOMORNA PESKARA SA NADPRITISKOM NKP-05

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za abraziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-50kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 - 5000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . .kvarcni pesak, el.korund,al.oksid, čel.sačma, staklene perle
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850 x 1500 x 2200 mm

Komorna peskara NKP-05 namenjena je za peskarenje komadnih mašinskih delova, alata, vodomera i drugih delova na kojima je potrebno jače i efikasnije napadati abrazivom jer je ovde princip rada sa nadpritiskom, pa je peskarenje brže i efikasnije u odnosu na injektorsko peskarenje. Pored ostalih abraziva ovde je poželjno koristiti čeličnu sačmu.


Sastavni delovi:
- dimenzija komore 850 x 600 x 1000 mm
- glava za peskarenje sa mlaznicom od tvrdog metala
- rešetke za prihvat radnih komada – platforma
- sabirna posuda za abraziv
- rezervoar (nadpritisna posuda) za abraziv sa ventilom za automatsko zatvaranje dotura abraziva
- regulator količine isticanja abraziva
- regulator pritiska – prečistač vazduha
- pneumatski nožni prekidač sa automatikom za rad
- radna platforma za radnika
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- otvor za ruke sa gumenim spojkama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- bočno su jedna vrata


Napomena: Komora se može izvesti u drugim varijantama.