KOMORNA PESKARA SA NADPRITISKOM NKP-05A

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za abraziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-50kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 - 5000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . .kvarcni pesak, el.korund,al.oksid, čel.sačma, staklene perle
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .210 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .850 x 1750 x 2200 mm

Komorna peskara NKP-05A namenjena je za peskarenje blokova motora, felni, elektromotora, alata, vodomera i drugih delova na kojima je potrebno brzo i efikasno odstraniti staru naslagu i koroziju. Komora poseduje okretni sto prečnika ø700 na kome se postavi radni komad i peskari se svih strana. Pored ostalih abraziva moguće je koristiti i čeličnu sačmu – grit.


Sastavni delovi:
- dimenzija komore 850 x 850 x 1000 mm
- glava za peskarenje sa mlaznicom od tvrdog metala
- okretni sto prečnika ø700mm
- sabirna posuda za abraziv
- rezervoar (nadpritisna posuda) za abraziv sa ventilom za automatsko - - zatvaranje dotura abraziva
- regulator iststicanja količine abraziva
- regulator ptitiska – prečistač vazduha
- pneumatski nožni prekidač sa automatikom za rad
- radna platforma za radnika
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- otvor za ruke sa gumenim spojkama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- bočno su jedna vrata