KOMORNA PESKARA SA NADPRITISKOM NKP-08T

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za abraziv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20-50kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8bar
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 - 5000lit/min
  • priključak na el. mrežu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380 V, 50 Hz
  • snaga ventilatora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3500 m³/h
  • sredstva za peskarenje. . . .kvarcni pesak, el.korund,al.oksid, čel.sačma, staklene perle
  • težina bez peska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .260 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1100 x 2000 x 2700 mm

Peskara NKP-08T namenjena je za peskarenje valjaka ø600 x 900 mm, težih alata, blokova motora i drugih delova na kojima treba brzo i efikasno odstraniti koroziju i staru naslagu. Komora sadrži klizeću platformu sa okretnim stolom ø1000mm.Pored ostalih abraziva moguće je koristiti čeličnu sačmu-grit.


Sastavni delovi:
- dimenzija komore 1100 x 1100 x 1100 mm
- glava za peskarenje sa mlaznicom od tvrdog metala
- klizeća platforma sa točkićima koja se izvlači van komore sa okretnim stolom ø1000mm
- sabirna posuda za abraziv
- rezervoar (nadpritisna posuda) za abraziv sa ventilom za automatsko zatvaranje dotura abraziva
- regulator isticanja količine abraziva
- regulator pritiska – prečistač vazduha
- pneumatski nožni porekidač sa automatikom za rad
- radna platforma za radnika
- osvetljenje komore
- turbina za otprašivanje komore
- filter za prašinu sa taložnikom
- otvor za ruke sa gumenim spojkama
- otvor za posmatranje sa duplim staklom
- bočno su jedna vrata