MOBILNA PESKARA SA NADPRITISKOM NP-103

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100kg
  • maksimalni radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8bar
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7bar
  • prečnik mlaznice za pesak od tvrdog metala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ø 5, ø 6 ili ø 8
  • potrošnja vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 - 6000 lit / min
  • radni učinak (za mlaznicu ø 8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15-25m²/čas
  • radni učinak (za mlaznicu ø 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-12m²/čas
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, čelični pesak, pesak sa separacije
  • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 x 800 x 1250 mm

NP-103 mobilni uređaj za peskarenje sa nadpritiskom namenjen za peskarenje manjih površina (auto-prikolica, poljoprivrednih mašina, automobila, felni, ventila za vodu, betona idr.). Ova peskara je posebne konstrukcije i principa rada i predstavlja samostalnu jedinicu. To je manuelna varijanta za čiji rad su potrebna dva radnika.


Sastavni delovi:
- rezervoar za pesak
- ulivnik za pesak sa sitom i poklopcem
- ventil za automatsko zatvaranje dovoda peska
- crevo za vazduh 10 m (od kompresora do peskare)
- specijalno crevo za pesak 15 m otporno na abraziju (od peskare do objekta za peskarenje)
- glava za peskarenje sa mlaznicom od tvrdog metala
- ventil sigurnosti
- rasteretni ventil
- dozirni ventil za pesak
- nepovratni ventil
- kuglasti ventil za vazduh
- manometar
- ram sa točkovima