MOBILNA PESKARA SA NADPRITISKOM NP-250

Tehnički podaci:

 • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350kg
 • maksimalni pritisak u rezervoaru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8bar
 • maksimalni pritisak u filteru sa aktivnim ugljem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6bar
 • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 7bar
 • prečnik mlaznice za pesak od tvrdog metala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ø 6 ili ø 8
 • potrošnja vazduha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500 - 6000 lit / min
 • radni učinak (za mlaznicu ø 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 - 25 m²/h
 • radni učinak (za mlaznicu ø 6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 - 12 m²/h
 • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, pesak sa separacije jedinica
 • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140 kg
 • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 x 1500 x 1600 mm

NP-250 mobilni uređaj za peskarenje sa nadpritiskom ima neograničenu mogućnost primene. Odlikuje se po velikoj brzini odstranjivanja korozije sa nepristupačnih mesta, kao i skidanje antikorozijskih premaza, slično. Proces peskarenja je otvoren što znači da se pesak pri peskarenju rastura (kvarcni se može koristiti više puta).NP-250 je manuelna varijanta za čiji rad su potrebna dva radnika.


Sastavni delovi:
- tlačna posuda za pesak
- ulivnik za pesak sa poklopcem
- ventil za automatsko zatvaranje dotura peska
- crevo za vazduh 10 m (od kompresora do peskare)
- specijalno crevo za pesak 10 m otporno na abraziju (od peskare do objekta za peskarenje)
- glava za peskarenje sa vidija uloškom
- ventil sigurnosti
- rasteretni ventil
- dozirni ventil za pesak
- nepovratni ventil
- kuglasti ventil za vazduh
- manometar
- skafander sa zaštitom do pojasa
- ram sa točkovima
- filter za vazduh kacige sa aktivnim ugljem
- crevo za vazduh kacige 20 m