MOBILNA PESKARA INJEKTORSKA RP-360PRO

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30kg
  • radni pritisak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6 bar
  • snaga turbine usisivača. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,8 kw/h
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000 lit/min
  • radni učinak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 6 m²/h
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund, al.oksid, silicijum-karbid
  • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 x 500 x 1400 mm

RP-360-pro je mobilna peskara injektorskog principa rada i načina rada i sastavni delovi su isti kao kod RP-380-pro sa bitnom razlikom što pesak u sistem vraća klasični usisivač sa monofaznim priključkom snage 1,8 KW. Prašina se preko separatora sakuplja u taložnik. Jedini nedostatak u odnosu na RP-380-pro je što klasični usisivač ne može raditi dugo, pregreje se pa je potrebno praviti češće pauze da bi se ohladio! Radni učinak je isti kao kd RP-380-pro.


Sastavni delovi:
- rezervoar za pesak sa ulivnikom i ventilom
- šiber za brzu zamenu peska
- pištolj za peksarenje sa keramičkom mlaznicom
- četka sa telom koja štiti da se pesak ne rasturi
- crevo za pesak 3 m
- crevo za vazduh 3m
- gipko crevo za vraćanje peska u sistem
- regulator pritiska sa manometrom
- prečistač vazduha
- monofazni usisivač snage 1,8 kw za vraćanje peska u sistem
-i filter za prašinu sa taložnikom
- separator prašine
- ram sa točkovima i ručicom