MOBILNA PESKARA INJEKTORSKA RP-380PRO

Tehnički podaci:

  • kapacitet rezervoara za pesak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 kg
  • radni pritisak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6bar
  • snaga motora turbine za otprašivanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,7 KW
  • radni učinak (zavisno od prečnika otvora mlaznice). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6m²/h
  • potrošnja vazduha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400 - 1000 lit/min
  • sredstva za peskarenje. . . . . . . . . . . . . . . .kvarcni pesak, el.korund, al.oksid, silicijum-karbid
  • težina kompleta sa crevima. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 kg
  • dimenzije. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1500 x 500 x 1400 mm

RP-380-pro je mobilna peskara injektorskog principa rada-zatvoreni sistem peskarenja.To znači da se pri peskarenju pesak ne rastura, već se ponovo vraća u sistem i obezbeđen je kružni tok. Zato nije potrebna nikakva HTZ oprema, a životna okolina je čista.


Sastavni delovi:
- rezervoar za pesak sa ulivnikom i ventilom
- šiber za brzu zamenu peska
- pištolj za peksarenje sa keramičkom mlaznicom
- četka sa telom koja štiti da se pesak ne rasturi
- crevo za pesak 3 m
- crevo za vazduh 3m
- gipko crevo za vraćanje peska u sistem
- regulator pritiska sa manometrom
- prečistač vazduha
- Simensova turbina sa trofaznim motorom za vraćanje peska u sistem
- dugotrajni filter za prašinu sa taložnikom
- separator prašine
- električna sklopka
- ram sa točkovima i ručicom